• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

1. dio - Obični dani kroz godinu

 

PRVI DIO

Za obične dane kroz godinu


Povečerje

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam I.: Abba, Oče moj.2 KRIZ

Ti izbroji dane moga progonstva, *
sabrao si suze moje u mijehu svom, Abba, Oče moj!
Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni, *
i koji me vrebaju, složno se svjetuju, Abba, Oče moj!

Uzvraćaju mi zlo za dobro, *
mržnju za ljubav moju, Abba, Oče moj!
Za moju me ljubav oni optužuju, *
a ja se samo molim, Abba, Oče moj!

Moj Oče sveti, kralju neba i zemlje,
ne udaljuj se od mene, *
blizu je nevolja, a nikog nema
da mi pomogne, Abba Oče moj!
Moji će dušmani uzmaknuti
čim te zazovem, *
ovo sigurno znam:
Bog je za mene, Abba, Oče moj!

Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, *
i moji najbliži stoje daleko, Abba, Oče moj!
Udaljio si od mene znance moje,
učinio da im gnusan budem, *
zatvoren sam, ne mogu izaći, Abba, Oče moj!

Oče Sveti, daleko mi ne budi, *
Bože moj, pohiti mi u pomoć, Abba, Oče moj!
Požuri se meni u pomoć, *
Gospodine, Spase moj, Abba, Oče moj!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

    
KRATKO ČITANJE (2 P 4 - 10)

Svevišnji je Otac s neba po svetom Gabrijelu arkanđelu javio da će tako sveta i tako slavna Riječ Očeva doći u utrobu svete i slavne djevice Marije; iz njezine je utrobe primila pravo tijelo naše ljudskosti i lomnosti. On, premda bogat, ipak je htio da sa svojom preblaženom Djevicom iznad svega izabere siromaštvo. A prije svoje muke slavio je Pashu sa svojim učenicima i dok su blagovali uze Isus kruh, blagoslovi Boga pa razlomi i reče: »'Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje'. Isus uze čašu, zahvali i dade im govoreći: 'Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.'« Zatim je molio Oca govoreći: »Oče, ako je moguće neka me mimoiđe ova čaša. I bi znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.« Ipak je svoju volju predao volji Očevoj, govoreći: »Oče, budi volja tvoja; ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti«.

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Služba čitanja


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.


PSALAM II.: Približi se duši mojoj i spasi je.

Gospodine, Bože moj, *
vapijem danju, a noću naričem pred tobom.
Neka dopre do tebe molitva moja, *
prigni uho k vapaju mome.

Približi se duši mojoj i spasi je, *
zbog dušmana mojih oslobodi me.
Iz krila majčina ti si me izveo+
mir mi dao na grudima majke, *
tebi sam predan iz materine utrobe.

Iz krila majčina ti si Bog moj, *
ne udaljuj se od mene.
Ti mi znadeš porugu i stid, *
i sramotu moju.

Pred tvojim su očima svi koji me muče, *
ruganje je slomilo srce moje i klonuh.
Čekao sam da se tko sažali na me, ali ga ne bi, *
i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.

O Bože, oholice se digoše na me, *
mnoštvo silnika život mi vreba,
i nemaju tebe pred očima.
Broje me k onima što u grob silaze, *
postadoh sličan nemoćniku,
među mrtvima moj je ležaj.

Ti si moj presveti Otac, *
Kralju moj i Bože.
Požuri se meni u pomoć, Gospodine, *
Gospodine, Bože, spase moj.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


Žarka Klarina ljubav prema Propetome (4 Čel 30)

Oplakivanje Gospodinove muke upravo joj je priraslo srcu. Iz njegovih je svetih rana prije svega crpla gorke osjećaje, a zatim opet razlog da izbjegava slatke radosti. Suze su je nad mukotrpnim Kristom snažno opijale. I što joj ga je ljubav dublje utiskivala, to ga je pamćenje češće obnavljalo. Učila je novakinje oplakivati Krista propetoga, a što je naučavala, to je i pokazivala primjerom. Kad je, naime, koju češće na to poticala nasamo, poplava bi suza pretjecala riječi.

Između dnevnih časova, Šestog i Devetog, obično je bivala jače ganuta željom da bi sa žrtvovanim Gospodinom i sama bila žrtvovana. Kad je jednoć u ćelijici molila Deveti čas, đavao ju je udario po čeljusti, oko joj se zakrvavilo, a na obrazu se pokazala modra masnica.

A da bi svoje srce neprestano hranila slatkoćom Križa, češće je molila posebnu molitvu na čast pet rana Gospodinovih. Naučila je Časoslov na čast Križa, kao što ga je sastavio ljubitelj Križa Franjo i molila ga je sličnim osjećajima. Na tijelu je ispod odjeće nosila pasić s trinaest uzlova da joj to bude tajni podsjetnik na Spasiteljeve rane.


Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Jutarnja


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.8 KRIZ

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *
jer mi se duša utječe tebi.
U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *
dok pogibao ne mine.

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *
Bogu, koji mi čini dobro.
Nek pošalje s nebesa i spasi me, *
nek postidi sve koji me progone.

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *
od protivnika me moćnog oslobodi
i od dušmana mojih jačih od mene.
Mrežu postaviše nogama mojim, *
stisnuše dušu moju.

Iskopaše preda mnom jamu, *
sami nek u nju padnu.
Postojano je srce moje, Bože, +
postojano je srce moje, *
pjevat ću i svirati.

Probudi se, harfo i citro, *
probudit ću zoru jutarnju.
Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
među pucima pjevat ću tebi.

Jer do neba je dobrota tvoja, *
do oblaka vjernost tvoja.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
slava tvoja nek je nad svom zemljom.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


    
KRATKO ČITANJE
Kako si neusporedivo blago, sakriveno u njivi svijeta i ljudskih srdaca kojim se kupuje onoga po kome je sve iz ništa postalo, obujmila snagom vjere i snažnim mišicama siromaštva, smatram te, da se izrazim vlastitim riječima apostola, pomoćnicom samoga Boga i podržavateljicom klonulih udova njegovog neizrecivog tijela. (3 PA 7 - 8)

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Treći čas


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

PSALAM IV.: Crv sam, a ne čovjek.3 KRIZ

Smiluj mi se, moj Bože,
jer me dušmanin hoće zgaziti, *
napadač me moj neprestano tlači.
Dušmani moji nasrću na me povazdan, *
mnogo ih je koji se na me obaraju.

Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni, *
zlo mi dosuđuju.
Koji me vrebaju, *
složno se svjetuju.

U srcu pakosti skupljaju, *
i vani opadaju.
Koji me vide podruguju se meni, *
razvlače usne i mašu glavom.

A ja, crv sam a ne čovjek, *
ruglo ljudi i naroda prezir.
Dušmanima svojim postao sam ruglo, +
susjedima podsmijeh, *
a znancima strašilo.

Oče Sveti, daleko mi ne budi, *
snago moja, pohiti mi u pomoć.
Požuri se meni u pomoć, *
Gospode, spase moj.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


    
KRATKO ČITANJE
Kad mi je Gospodin dao braću, nitko mi nije kazivao što moram činiti, nego mi je sam Svevišnji objavio da moram živjeti po načinu svetog Evanđelja. I radio sam svojim rukama i hoću raditi, i odlučno hoću da i ostala braća obavljaju kakav pošten posao. (OR 14 - 20)

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Šesti čas


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.


PSALAM V.: Ti si moj presveti Otac.4 KRIZ

Ti si presveti Otac moj, *
o Kralju moj i Bože moj.
Požuri se meni u pomoć, *
Gospodine, Spase moj.

Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim izlijevam tužaljku, *
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, *
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim, *
potajnu mi zamku staviše.

Obazrem li se nadesno i pogledam, *
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći, *
nitko za život moj ne mari.

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, *
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći, *
i stranac djeci majke svoje.

Oče Sveti, izjeda me revnost za Dom tvoj, *
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.
A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, *
skupiše se protiv mene da udare iznenada.

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj, *
oni koji me mrze ni za što.
Tvrđi su od kostiju mojih oni
što mi se nepravedno protive, *
zar mogu vratiti što nisam oteo?

Ustadoše svjedoci opaki, *
pitaju me za ono što ne znam.
Vraćaju mi zlo za dobro, *
i protive mi se što tražim dobro.

Ti si presveti Otac moj, *
o Kralju i Bože moj.
Požuri se meni u pomoć, *
Gospode, spase moj.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


    
KRATKO ČITANJE
Gospodin je dao meni, bratu Franji, da ovako započnem činiti pokoru: dok bijah u grijesima, bilo mi je odveć odurno gledati gubavce; i sam Gospodin me dovede među njih i bijah milosrdan prema njima. I dok se vraćah od njih, ono što mi se činjaše odurnim pretvori mi se u duševnu i tjelesnu slast; i malo nakon toga napustih svijet. (OR 1 - 3)

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Deveti čas


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.


Psalam VI.: Oče, uzmi me u slavu svoju.

I. Pripjev: O svi vi što putem prolazite,
pogledajte i vidite, *
ima li boli kakva je bol moja?

Opkolio me čopor pasa, *
rulje me zločinačke okružiše.
Oni me gledaju i zure na me, +
haljine moje dijele među sobom, *
za odjeću moju bacaju kocku.

I. Pripjev: O svi vi...

Probodoše mi ruke i noge, *
sve kosti svoje prebrojiti mogu.
Ždrijela svoja razvaljuju na me, *
ko lav koji plijen kida i riče.

I. Pripjev: O svi vi...

Kao voda razlih se, *
sve mi se kosti rasuše.
Srce mi posta poput voska, *
topi se u grudima mojim.

I. Pripjev: O svi vi...

Grlo mi je kao crijep suho, *
i moj se jezik za nepce slijepi.
U jelo mi žuči umiješaše, *
u mojoj me žeđi octom napojiše.

I. Pripjev: O svi vi...

U prah smrtni bacio si mene, *
bol povećaše onomu koga ti rani.
Sad mogu leć' i usnuti i onda ustati, *
da me zatim moj presveti Otac uzme u slavu svoju.

I. Pripjev: O svi vi...

Oče Sveti, ti prihvati desnicu moju, *
vodit ćeš me po naumu svojem,
da me onda uzmeš u slavu svoju.
Koga ja imam u nebu osim tebe? *
Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji.

II. Pripjev: Znajte, znajte da sam ja Bog, govori Gospodin, *
uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen.

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *
koji izbavlja duše slugu svojih
presvetom svojom vlastitom krvlju, *
i neće platiti tkogod se njemu utječe.

II. Pripjev: Znajte, znajte...

I znamo da dolazi, *
dolazi suditi zemlji.

II. Pripjev: Znajte, znajte...
Slava Ocu...

II. Pripjev: Znajte, znajte...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


KRATKO ČITANJE
Ljubi iz svega srca Boga i Isusa, Sina njegova, razapeta za nas grešnike i nek iz tvoje pameti ne ispada spomen na njega. Stalno razmatraj tajne križa i tjeskobu Majke koja je stajala pod križem. (PKE 11-12)

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Večernja


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.


Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

Narodi svi, plješćite rukama, *
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *
Kralj velik nad zemljom svom.

Jer Presveti Otac nebeski, *
kralj naš od davnine
posla preljubljenoga Sina svoga s visine *
i on posred zemlje spasava.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *
neka huči more i sve što je u njemu,
nek se raduje polje *
i sve što je na njemu.

Pjevajte mu pjesmu novu, *
pjevaj Gospodinu, sva zemljo.
Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *
strašniji od svih bogova.

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +
dajte Gospodinu slavu i čast, *
dajte Gospodinu slavu imena njegova.
Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *
i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Strepi pred njim, sva zemljo, *
nek se govori među poganima:
Gospodin kraljuje sa drveta.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


KRATKO ČITANJE
Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, kralju neba i zemlje, zahvaljujemo ti radi tebe samoga. I zahvaljujemo ti što si po svojoj svetoj ljubavi, kojom si nas ljubio, učinio da se tvoj Sin, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, preblažene svete Marije, i što si htio da budemo otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću. I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi svoga veličanstva. A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni da ti spomenemo ime, molimo da Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin, skupa s Duhom Tješiteljem tebi zahvaljuje kako je tebi i njemu po volji, umjesto svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si nam toliko dobra učinio. (NPr 23, 1-5)

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

~~~ČASOSLOV MUKE~~~

Franjin asoslov

Pisma Generalnih ministara

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

laudatoTV banner

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio