• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Molitve na početku dana

 

»Ljubimo Boga i klanjajmo mu se čistim srcem i čistim duhom, jer on, tražeći ovo iznad svega, kaže: 'Istinski će se klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini.' Svi, naime, koji mu se klanjaju, treba da mu se klanjaju u duhu istinitosti. I iskazujmo mu pohvale danju i noću govoreći:« (2 P 19 - 21).

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

Pohvale za sve časove

Svet! Svet! Svet!
Gospodin Bog svemogući,
koji jest i koji bijaše i koji će doći!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Dostojan si, Gospodine, Bože naš,
primiti hvalu i slavu,
čast i blagoslov!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Dostojan je Jaganjac, koji je zaklan,
primiti silu i božanstvo,
i mudrost i jakost,
i čast i slavu i blagoslov.
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Blagoslivljajmo Oca i Sina
sa Svetim Duhom!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Slavite Boga, sve sluge njegove,
i koji se bojite Boga, mali i veliki!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Neka njega slavnoga hvale nebesa i zemlja
i svaki stvor koji je u nebu
i na zemlji i pod zemljom,
more i što je u njemu!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Slava Ocu, Sinu i Duhu Svetomu!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Kako bijaše na početku, tako sada i vazda
i u vijeke vjekova! Amen.
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

~~~ČASOSLOV MUKE~~~

Franjin asoslov

Pisma Generalnih ministara

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

laudatoTV banner

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio