• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Temelji Reda

DSC01132     Temelj života Reda sv. Klare je biblijski, crkveni, liturgijski, otački (franjevački) i duhovni;

Pravilo koje opslužujemo, koje usmjerava naš način života, čvrsto je ukorijenjeno u Evanđelju Gospodina našega Isusa Krista, koje je radosna vijest otajstva spasenja, tj. objava trojednoga Boga u otajstvu Krista, utjelovljene Riječi. Pozvani smo suobličiti se njegovoj slici. Za Krista, kojega hoćemo slijediti i nasljedovati, svjedoči Duh u Pismima Staroga i Novoga saveza.

      Crkva je Mistično Tijelo Kristovo. U njoj primamo spasenje po vjeri u Isusa Krista. U njoj smo udovi njegova Mističnoga Tijela po sakramentima koje nam Crkva pruža. Crkva nas uvodi u božansko sinovstvo, u sam život Sina Božjega. Blagovanjem Tijela i Krvi Kristove, koje nam Crkva podjeljuje, postajemo zajednica, postajemo jedno međusobno. Njezino Učiteljstvo nam je siguran vodić za usmjeravanje našega načina života. Ponizno i poslušno prihvaćanje naučavanja Pape i biskupa jamči vjernost načoj karizmi i evanđeoskom kontemplativnom životu, kojega je Crkva potvrdila i čuvala, i ujedno je preporuka za potrebnom i razboritom obnovom.

      Liturgija je središte našeg molitvenog i duhovnog života. Ona nas postavlja u srce Crkve gdje slavimo Boga, sudjelujemo u Žrtvi i hranimo se na Večeri Gospodnjoj, te tako postajemo jedno srce (GGKK 60). Liturgijom posvećujemo Bogu cijeli tijek dana i noći.

      Na putu nasljedovanja Krista nismo same. Nismo prve. Nismo jedine. Prethode nam naraštaji i naraštaji muškaraca i žena koji su nam ostavili neizmjerno bogatstvo misli, iskustva, mudrosti i svetosti. Nazivamo ih Ocima. Oni sačinjavaju Predaju koja je uz Sveto Pismo važna za život Crkve. Za nas klarise, sljedbenice sv. Franje i sv. Klare, od osobite su važnosti franejvački sveci, naučitelji, braća i sestre uzorna života. Spisi sv. Franje i sv. Klare, takozvani Franjevački izvori, kao i Biografski izvori, predstavljaju naše blago iz kojega crpimo pravi, neiskrivljeni duh naših Utemeljitelja.

      Stalna zauzetost oko duha molitve i pobožnosti, kao i sama molitva, šutnja, tišina, razmatranje, ustrajno čitanje Svetoga pisma, osobito Novoga zavjeta, duhovno štivo, sve to sačinjava duhovni temelj našega života.

Križni put sa sv. Klarom

Klarin kriz put

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio