• 1banner-naslovnica_slide.jpg
 • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
 • 3banner_Gospa_slide.jpg
 • 4banner_ljubav.jpg
 • 5banner_blagoslovljen.jpg
 • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
 • 7banner_kardinal_slide.jpg
 • 10banner-samost-unut_slide.jpg
 • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
 • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

~DEVETNICA SV. FRANJI~

francesco-devetnica

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Devetnica Duhu Svetomu

 

Posljednica

 

Dođi, Duše Presveti,
Sa neba nas posjeti
Zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
Djelitelju dara svih,
Dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
Ti nebeski goste drag,
Pun miline hlade tih.

Umornima odmore,
U vrućini lahore,
Razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
Sjaj u srcu puka svog,
Napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega,
Čovjek je bez ičega,
Tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
Suha srca zalivaj,
Vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
Zagrij grudi ledene,
Ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
Što se u te ufaju,
Sedam svojih dara daj.

Daj nam krjepost zaslužnu
I smrt lijepu, blaženu,
Daj vjekovit svima raj!
Amen. Aleluja!

 

Antifona: Neću vas ostaviti sirote, aleluja;* odlazim i doći ću k vama, aleluja;** i radovat će se srce vaše, aleluja.

R. Svi se napuniše Duha Svetoga, aleluja.

O. I počeše govoriti, aleluja.

R. Pošalji Duha svojega i postat će.

O. I obnovit ćeš lice zemlje.

 

Slijedi molitva prema nakani pojedinog dana.

 


 

 Prvi dan - Petak nakon Uzašašća

Dar mudrosti

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Obasjaj, Gospodine, naše osjećaje svjetlom svojega Duha, da bismo trajno bili vjerni tebi koji si nas stvorio svojom mudrošću te nas vodiš svojom providnošću. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 5, 13-16)

 

Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava Tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, ti u ludosti Križa očituješ koliko je Kristova misao udaljena od razmišljanja ovoga svijeta. Ulij u nas evanđeosku mudrost, da bismo oživljeni nadom Duha postali svjetlo i sol zemlje. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


 

 Drugi dan – Subota nakon Uzašašća

Dar razuma

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Gospodine, nadahnjuj u svojoj očinskoj dobroti misli i nakane svojega naroda koji ti se moli, da vidi ono što ima činiti i smogne snage to ispuniti. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 24, 44-49)

 

Reče Isus: „To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.“ Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: „Ovako je pisano: 'Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje na otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.' Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor.“

Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, naš Oče, ti si se objavio u Kristu. Ulij u nas dar razuma, da, prodirući u dubine tvoje riječi, iskusimo njezinu slatkoću i snagu. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


 

Treći dan – Nedjelja nakon Uzašašća

Dar savjeta

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Bože, ti si nam poslao svojega Sina, riječ istine. Osnaži nas svojim Duhom savjeta, da budemo spremni odgovoriti svima koji zatraže razlog nade koja je u nama. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv, 16, 12-15)

 

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.

Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Svemogući milosrdni Oče, učini nas poslušnima glasu Svetoga Duha i udijeli nam milost njegova savjeta u izgubljenosti, svjetlo njegova vodstva u trpljenju, radost njegove podrške u tuzi i njegovu prijateljsku prisutnost u samoći. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


Četvrti dan – Ponedjeljak prije Duhova

 Dar jakosti

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Oče, ti si na križu svojega Sina objavio nepobjedivu snagu svoje ljubavi. Jakošću osnaži naša srca, da se, potaknuti i oživljeni Duhom Svetim, hrabro borimo protiv nasrtaja zla. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetoga Evanđelja po Ivanu (Iv 12, 20-28)

 

Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato i dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje! Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, jakosti onih koji se u te ufaju, dobrostivo poslušaj naše molitve i budući da u svojoj slabosti ništa ne možemo bez tvoje pomoći, priteci nam svojom milosti, da ti, vjerni tvojim zapovijedima, omilimo u nakanama i djelima. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


Peti dan – Utorak prije Duhova

Dar znanja

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Bože, ti si nas svojim Duhom posinjenja učinio sinovima i kćerima svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svijetlimo istinom. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 14, 15-1726)

 

Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Branitelj – Duh, kojega će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Milosrdni Oče, neka nas tvoja pomoć uvije prati da budemo pozorni na glas Duha, da uzmognemo spoznati što je sukladno s tvojom voljom te to slijedimo riječima i djelima. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


Šesti dan – Srijeda prije Duhova

Dar pobožnosti

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati da, podržani očinskom pomoći, budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 12, 33-34)

 

Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svojem da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskoga života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 

 


 

Sedmi dan – Četvrtak prije Duhova

Dar straha Božjega

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Bože, izvorište svakoga dobra, bolji si nego zaslužujemo. Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši, a daruj nam i ono što ne umijemo moliti. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 7, 11-16)

 

Uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: „Ne plači!“ Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: „Mladiću, kažem ti, ustani!“ I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: „Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!“ Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, stvoritelju neba i zemlje, ti si svojom riječju svemu darovao život. Izlij na Crkvu snagu svojega Duha, kako bi svakom čovjeku objavio čudesa novoga stvorenja, započetoga uskrsnućem tvojega Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!


 


 Osmi dan – Petak prije Duhova

Za jedinstvo Crkve

 

Nakon Posljednice:

 

Predmolitelj: Antifona: Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi, ti koji si narode različitih jezika sabrao u jedinstvo vjere, aleluja.

 

Molitva

 

Duše svetosti, božanski dahu koji pokreće svemir, dođi i obnovi lice zemlje. Pobudi u kršćanima želju za punim jedinstvom, da budu u svijetu djelotvorni znak i oruđe najprisnijega sjedinjenja s Bogom i jedinstva čitavoga ljudskoga roda.

Slava Ocu…

Duše zajedništva, dušo i potporo Crkve, daj da bogatstvo milosnih darova i službi pridonese jedinstvu Tijela Kristova; daj da se svi vjernici – i laici i zavjetovani i zaređeni – natječu u revnosti oko izgradnje jedinstvenoga Kraljevstva Božjega.

Slava Ocu…

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 

 


 

Deveti dan – Subota prije Duhova

Obnova sakramenta Potvrde

 

Nakon Posljednice:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Predmolitelj: U svetoj vazmenoj noći obnovili smo krsna obećanja. Sada zazovimo obnovljeno duhovno pomazanje Duha Branitelja i Tješitelja, kako bi u nama rasla zauzetost za zajedništvo i naše poslanje.


 1. Nestvoreni Duše, praizvorna snago svemira, posvećujuća snago Crkve, oživi u nama darove krštenja i potvrde. Molimo te:

Svi: Dođi, Duše Sveti.

 1. Duše života, dahu ljubavi, snago provrela s Križa, ojačaj u srcima svojih vjernika zauzetost da živimo kao rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod Bogu stečen. Molimo te:

Svi: Dođi, Duše Sveti.

 1. Očev Duše i Duše Sina, sašao nad Djevicu, darovan apostolima, pokreći i učini plodnom Crkvu potporom sedmerostrukog dara. Molimo te:

Svi: Dođi, Duše Sveti.

 

Poziv na ispovijest vjere:

Predmolitelj: U istom Duhu kojega smo zazvali, ispovjedimo katoličku vjeru.

Slijedi Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega*…

 

Predmolitelj: Utvrdi ovo, Bože, što si izveo u nama od svetoga hrama svojega koji je u Jeruzalemu, aleluja.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


 

Devetnicu sastavila: s. M. Tarzicija Čičmak OSC

Za internu upotrebu Samostana sv. Klare, Zagreb

 

~~~ČASOSLOV MUKE~~~

Franjin asoslov

Pisma Generalnih ministara

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

laudatoTV banner

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio