• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Devetnica pred svetkovinu Gospe Fatimske

 

DEVETNICA PRED SVETKOVINU

GOSPE FATIMSKE/BEZGR. SRCA MARIJINA

4. – 12. svibnja

 

Prije Devetog časa: recitira se skupina zaziva iz Litanija Bezgr. Srcu Marijinu.

 

Nakon krunice:

 

Moj Bože!* Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim Te da oprostiš onima koji ne vjeruju u Te, ne klanjaju Ti se, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, prisutna u svim svetohraništima svijeta u naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti kojima te vrijeđaju. Po neizmjernim zaslugama Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina, molim te za obraćenje jadnih grešnika. Amen.

 

Antifona: Moje srce kliče u Gospodinu, u Bogu svojem podižem glavu svoju jer sam se obradovala u spasenju tvojemu.

 

R. Učini me dostojnim da te hvalim, Djevice presveta.

O. Daj mi jakost protiv neprijatelja svojih.

 

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si u Srcu Blažene Djevice Marije pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetomu, udijeli milostivo da mi koji pobožno slavimo blagdan njezina prečistoga Srca uzmognemo živjeti po Srcu tvome. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Devetnica pred svetkovinu našeg Oca sv. Josipa

 

DEVETNICA PRED SVETKOVINU

NAŠEG OCA SV. JOSIPA

10. – 18. ožujka

 

Prije Devetog časa: recitira se skupina zaziva iz Litanija sv. Josipa.

 

Nakon večernje krunice:

 

Sve: Bog me učinio ocem kraljevim i gospodarom cijele kuće njegove. Uzvisio me da spasi mnoge narode.

 

R. Idite k Josipu.

O. I štogod vam rekne, učinite.

 

Pomolimo se: Molimo te, Gospodine, da nam budu na pomoć zasluge Zaručnika presvete Majke tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom što svojom slaboćom ne možemo postići. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Devetnica pred blagdan Gospe Lurdske

 

DEVETNICA PRED BLAGDAN GOSPE LURDSKE

2. – 10. veljače

 

Sve: Danas se slavna nebeska Kraljica ukazala na zemlji; danas je riječi spasenja i zalog mira donijela svomu narodu; danas se raduju zborovi anđela i vjernika slaveći Bezgrešno začeće.

 

R. Učini me dostojnom da te hvalim, Djevice presveta.

O. Daj mi jakost protiv neprijatelja svojih.

 

Pomolimo se: Bože, koji si Bezgrešnim začećem Djevice pripravio dostojno prebivalište Sinu svojemu, molimo te da, slaveći ukazanje iste Djevice, postignemo spasenje duše i tijela. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

 

MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA

od 18. do 25. siječnja

 

Opća nakana molitvene osmine: Jedinstvo kršćana, kako hoće Krist i sredstvima kojima ga on hoće.

Nakane za pojedine dane:

 

18. siječnja: Jedinstvo svih kršćana

19. siječnja: Patnja zbog razdijeljenosti

20. siječnja: Posvećenje katolika

21. siječnja: Posvećenje pravoslavnih

22. siječnja: Posvećenje anglikanaca

23. siječnja: Posvećenje protestanata

24. siječnja: Posvećenje Crkve u misijama

25. siječnja: Jedinstvo svih ljudi u Kristovoj ljubavi i istini.

 

Prije Devetog časa: recitira se skupina zaziva iz Litanija Imena Isusova.

 

Nakon večernje krunice:

 

Da svi budu jedno* kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi: da i oni u nama budu jedno; da vjeruje svijet da si me ti poslao.

 

R. Ja tebi kažem: Ti si Petar.

O. I na toj stijeni sazidat ću Crkvu svoju.

 

Pomolimo se: Gospodine Isuse Kriste, koji si rekao svojim apostolima: Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam; ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje Crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Sveta braćo Ćirile i Metode, uskrisite rastavljenoj braći glasnike mira i sloge. Amen

Stara godina

 

STARA GODINA

31. prosinca

 

Tebe Boga hvalimo,* tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.

Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu, * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.
Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo, pomozi svojim slugama, *
koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj * da se ubrojimo među svete tvoje.

(Slijedeći dio može se izostaviti).


Spasi puk svoj, Gospodine, *
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama, *
kako se ufam u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

 

R. Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom.

O. Hvalimo i uzvisujmo ga u vijeke.

R. Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom

O. I dostojan hvale i slavan i uzvisivan dovijeka.

Priprava za Božić

 

PRIPRAVA ZA BOŽIĆ

 

Budući da mi redovito molimo Večernju koja je od 17. do 24. prosinca sama po sebi priprava za Božić, tradicionalnu devetnicu pred Božić uklopimo u molitvu krunice, od koje u Došašću i Božićnom uzimamo radosna otajstva. Nakon uobičajenog uvoda u krunicu slijedi antifona Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se, zatim jedno proročanstvo o Isusovu dolasku i nastavlja se s otajstvima krunice. Nakon svakog otajstva umjesto fatimskog zaziva ponovi se gornja antifona.

 

16. prosinca:

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Raduj se kćeri Sionska, i veseli se od svega srca, kćeri Jeruzalemska, evo Gospodin će doći i bit će u onaj dan svjetlo veliko i kapat će gore slatkim vinom i humci proteći mlijekom i medom, jer će doći veliki prorok i on će obnoviti Jeruzalem.

 

17. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Evo Bog će nam doći i čovjek iz kuće Davidove da sjedi na prijestolju i vidjet ćete i od radosti će igrati srce vaše.

 

18. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Evo doći će Gospodin i zaštitnik naš, Svetac Izraelov s krunom kraljevskom na glavi svojoj i gospodovat će od mora sve do mora i od rijeke sve do granica kruga zemaljskoga.

 

19. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Evo pokazat će se Gospodin i neće slagati, ako zakasni ipak ga čekaj, jer će doći i neće izostati.

 

20. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Doći će Gospodin kao dažd na livade, u dane njegove procvast će pravica i preobilje mira i poklonit će mu se svi krajevi zemlje, svi će narodi služiti Njemu.

 

21. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Rodit će nam se djetešce i njega će zvati Bog jaki. On će sjediti na prijestolju Davida oca svoga i zapovijedati. I vlast je njegova na ramenima njegovim.

 

21. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Betleme, grade Boga višnjega, iz tebe će izići vladalac Izraelov, i početak je Njegov od davnine od dana vječnosti. I bit će slavan po čitavoj zemlji, i mir će biti na zemlji našoj dok dođe.

 

23. prosinca

 

Antifona: Blizu je već Gospodin, dođite, poklonimo se!

 

24. prosinca

 

Proroštvo: Sutra će se dokrajčiti opačina zemlje i spasitelj svijeta kraljevat će uvijeke.

Devetnica za svetkovinu Bezgrešnog Začeća

 

DEVETNICA ZA SVETKOVINU BEZGREŠNOG ZAČEĆA

29. studenoga – 7. prosinca

 

Prije Devetog časa: recitira se ili pjeva skupina zaziva iz Biblijskih Gospinih litanija.

 

Nakon večernje krunice:

 

R. Veliko se znamenje pokaza na nebu.

O. Žena zaogrnuta suncem, mjesec joj pod nogama,/ a na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda.

 

R. Djevice, Majko Božja, tvoje bezgrešno začeće.

O. Svemu svijetu navijesti radost.

 

Pomolimo se: Bože, koji si po Bezgrešnom začeću Djevice pripravio dostojan stan svojemu Sinu, molimo te, da ti koji si nju radi predviđene smrti svojega Sina očuvao od svake ljage, dadeš i nama da po njezinu zagovoru očišćeni k tebi dođemo. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

 

Nakon večere Sva si lijepa.

 

SVETKOVINA BEZGREŠNOG ZAČEĆA

(nakon večernje krunice)

 

Krunica završi himnom Pod obranu se.

 

R. Spomeni se zajednice svoje.

O. Koju si otpočetka stekao.

 

Pomolimo se: Djela naša, molimo Gospodine, milošću svojom priteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s tobom vazda počinje i početa da se s tobom dovršuje. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

 

GODIŠNJA POSVETA BEZGREŠNOJ – NAŠOJ POKROVITELJICI

 

Zdravo, gospodarice naša – presveta Kraljice – Bogorodice Marijo, – koja si vazda Djevica; – izabrao te je presveti Otac nebeski – i posvetio te s presvetim ljubljenim Sinom i Duhom Utješiteljem. – U tebi je bila i jest – sva punina milosti i svako dobro.

Evo danas pred tobom – mi djeca serafske obitelji, - slijedeći primjere – svetoga našeg Oca Franje – i drugih svetaca Reda, – tebi se, preslatka Majko, Bezgrešna Djevice, – i Sinu tvomu, Spasitelju našemu, posvećujemo – da naš serafski život – pod tvojom zaštitom i obranom iz dana u dan cvate – i da se srca naša potaknu i rasplamte za kreposniji život.

Molimo te dakle – gospodarice naša, slavna Majko Božja – nad korove anđeoske uznesena, – da milošću nebeskom napuniš posudu našega srca. – Učini da ono blista zlatom mudrosti, – snagom ga svoje moći učvrsti, – dragim ga kamenom kreposti uresi. – Ti, blagoslovljena maslino, izlij na nas ulje milosrđa – kojim ćeš pokriti mnoštvo naših grijeha, – da zaslužimo biti uzdignuti do visine nebeske slave – i da s blaženima blaženi budemo. – A to neka nam podijeli Isus Krist, Sin tvoj, – koji te je nad anđeoske korove uzvisio, – krunom kraljevstva okrunio – i na prijestolje vječnoga svjetla posadio. – Njemu neka je čast i slava u vijeke vjekova. Amen.

 

R. Moli za nas, Kraljice Serafskoga Reda.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se: Bože, ti si dao sluzi svome, Franji, i potomstvu njegovu jedinstvenu obranu u Blaženoj Djevici Mariji. Podaj nam da pod zaštitom iste Majke i Kraljice uzmognemo tvome Veličanstvu vjerno služiti te riječju i primjerom širiti slavu tvoga imena. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

Litanije presvetog Imena Isusova

Litanije presvetog Imena Isusova

 

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Isuse, čuj nas.

Isuse, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, Sine Boga živoga, smiluj nam se!

Isuse, sjajnost Očeva,

Isuse, jasnoćo svjetlosti vječne,

Isuse, kralju slave,

Isuse, sunce pravde,

Isuse, Sine Marije Djevice,

Isuse, ljubezni,

Isuse, divni,

Isuse, Bože jaki,

Isuse, Oče budućega vijeka,

Isuse, anđele velikog savjeta,

Isuse, moćni,

Isuse, strpljivi,

Isuse, poslušni,

Isuse, krotka i ponizna Srca,

Isuse, ljubitelju čistoće,

Isuse, ljubitelju naš,

Isuse, Bože mira,

Isuse, začetniče života,

Isuse, uglede krijeposti,

Isuse, revnitelju duša,

Isuse, Bože naš,

Isuse, utočište naše,

Isuse, Oče ubogih,

Isuse, blago vjernika,

Isuse, dobri pastiru,

Isuse, svjetlo istinito,

Isuse, mudrosti vječna,

Isuse, dobroto beskrajna,

Isuse, pute i živote naš,

Isuse, radosti anđela,

Isuse, kralju patrijarha,

Isuse, učitelju apostola,

Isuse, naučitelju evanđelista,

Isuse, jakosti mučenika,

Isuse, svjetlo priznavalaca,

Isuse, čistoćo djevica,

Isuse, kruno svih svetih,

Milostiv budi, oprosti nam, Isuse!

Milostiv budi, usliši nas, Isuse!

 

Od svakoga zla, oslobodi nas, Isuse!

Od svakoga grijeha,

Od srdžbe svoje,

Od zasjeda vražjih,

Od duha bludnosti,

Od smrti vječne,

Od nemara za nadahnuća tvoja,

 

Po otajstvu svetog utjelovljenja svoga, oslobodi nas, Isuse!

Po rođenju svojemu,

Po djetinjstvu svojemu,

Po božanstvenom životu svojem,

Po naporima svojim,

Po smrtnoj borbi i muci svojoj,

Po križu i zapuštenosti svojoj,

Po smrtnoj stisci svojoj,

Po smrti i ukopu svojem,

Po uskrsnuću svojem,

Po uzašašću svojem,

Po ustanovljenju Presvetog Oltarskog Sakramenta,

Po radostima svojim,

Po slavi svojoj,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Isuse!

Isuse, čuj nas!

Isuse, usliši nas!

Pomolimo se: Gospodine, Isuse Kriste, koji si kazao: Ištite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se; daj nam, molimo te, božansku svoju ljubav, da te svim srcem, ustima i djelom ljubimo i nikada te hvaliti ne prestajemo.

Daj nam, Gospodine, da se tvoga svetoga Imena bojimo i ujedno ga uvijek ljubimo, jer nikad ne prestaješ one koje u svojoj ljubavi utvrđuješ. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio