• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Litanije lauretanske

 

Litanije lauretanske

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

 

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Bogorodice, moli za nas!

Sveta Djevo djevica, moli za nas!

Majko Kristova, moli za nas!

Majko Crkve, moli za nas!

Majko Božje milosti, moli za nas!

Majko prebistra, moli za nas!

Majko prečista, moli za nas!

Majko neoskvrnjena, moli za nas!

Majko nepovrijeđena, moli za nas!

 

Majko ljubezna, moli za nas!

Majko divna, moli za nas!

Majko dobrog savjeta, moli za nas!

Majko Stvoriteljeva, moli za nas!

Majko Spasiteljeva, moli za nas!

 

Djevice premudra, moli za nas!

Djevice časna, moli za nas!

Djevice hvale dostojna, moli za nas!

Djevice moguća, moli za nas!

Djevice milostiva, moli za nas!

Djevice vjerna, moli za nas!

 

Ogledalo pravde, moli za nas!

Prijestolje mudrosti, moli za nas!

Uzroče naše radosti, moli za nas!

Posudo duhovna, moli za nas!

Posudo poštovana, moli za nas!

Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!

Ružo otajstvena, moli za nas!

 

Tornju Davidov, moli za nas!

Tornju bjelokosni, moli za nas!

Kućo zlatna, moli za nas!

Škrinjo zavjetna, moli za nas!

Vrata nebeska, moli za nas!

Zvijezdo jutarnja, moli za nas!

Zdravlje bolesnih, moli za nas!

Utočište grešnika, moli za nas!

Utjeho žalosnih, moli za nas!

Pomoćnice kršćana, moli za nas!

 

Kraljice anđela, moli za nas!

Kraljice patrijarha, moli za nas!

Kraljice proroka, moli za nas!

Kraljice apostola, moli za nas!

Kraljice mučenika, moli za nas!

Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!

Kraljice djevica, moli za nas!

 

Kraljice sviju svetih, moli za nas!

Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!

Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!

Kraljice svete krunice, moli za nas!

Kraljice obitelji, moli za nas!

Kraljice mira, moli za nas!

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

 

R. Moli za nas, sveta Bogorodice!

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

 

Pomolimo se: Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! O. Amen.

Zazivi Božanskomu milosrđu

 

Zazivi Božanskomu milosrđu

 

Božansko milosrđe, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva, Uzdamo se u Te!

Božansko milosrđe, ti izrazu Njegove najveće moći,

Božansko milosrđe, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,

Božansko milosrđe, koje si nas iz ništavila pozvalo u život,

Božansko milosrđe, koje obuhvaćaš čitav svijet,

Božansko milosrđe, koje nam daruješ besmrtan život,

Božansko milosrđe, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,

Božansko milosrđe, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,

Božansko milosrđe, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje,

Božansko milosrđe, koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih,

 

Božansko milosrđe, koje nam izvireš iz Presvetog Srca,

Božansko milosrđe, koje si nam dalo Presvetu Djevicu

za Majku milosrđa,

Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet,

Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju

svetih sakramenata,

Božansko milosrđe, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore,

Božansko milosrđe, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva,

Božansko milosrđe, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,

Božansko milosrđe, u obraćenju grješnika,

Božansko milosrđe, koje posvećuješ pravednike,

Božansko milosrđe, koje usavršuješ svete,

 

Božansko milosrđe, vrelo bolesnicima i patnicima,

Božansko milosrđe, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,

Božansko milosrđe, ufanje onih koji očajavaju,

Božansko milosrđe, koje uvijek i svagdje pratiš sve ljude,

Božansko milosrđe, koje nas ispunjaš milostima,

Božansko milosrđe, mire umirućih,

Božansko milosrđe, koje nas čuvaš od paklenog ognja,

Božansko milosrđe, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,

Božansko milosrđe, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,

Božansko milosrđe, beskrajno u svim tajnama vjere,

Božansko milosrđe, neiscrpivi izvore čudesa,

 

R. Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.

O. Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božanskomu.


Pomolimo se: O Bože, čijemu milosrđu nema kraja, čija je samilost neiscrpiva, pogledaj milostivo na nas, umnoži u nama djelo svojega milosrđa da ne očajavamo ni u najvećim iskušenjima, nego da se uvijek u sve većem pouzdanju predajemo Tvojoj svetoj volji, ljubavi i milosrđu! Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova! Amen!

Litanije presvetog Srca Isusova

 

Litanije presvetog Srca Isusova

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj nam se!

 

Srce Isusovo, u krilu Djevice Majke od Duha Svetoga sazdano,

Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,

Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,

Srce Isusovo, hrame Božji sveti,

Srce Isusovo, šatore Višnjega,

Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,

Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,

Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,

 

Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,

Srce Isusovo, kreposti sviju bezdno,

Srce Isusovo, svake hvale predostojno

Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca,

Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,

Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva,

Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,

Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,

 

Srce Isusovo, željo bregova vječnih,

Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,

Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe,

Srce Isusovo, izvore života i svetosti,

Srce Isusovo, pomirbo grijeha naših,

Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,

Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,

Srce Isusovo, do smrti poslušno,

 

Srce Isusovo, kopljem probodeno,

Srce Isusovo, izvore sve utjehe,

Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,

Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,

Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,

Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju,

Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru,

Srce Isusovo, milino sviju svetih,

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

 

R. Isuse krotka i ponizna srca,

O. Učini srca naša po Srcu svome!

 

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenoga Sina svojega i na hvale i zadovoljštine, koje u ime grešnika tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe tvoje mole, ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svojega Isusa Krista koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. O. Amen.

Trodnevnica pred svetkovinu Uznesenja BDM

 

TRODNEVNICA PRED

SVETKOVINU UZNESENJA

6. – 14. kolovoza

 

Prije Devetog časa dio Litanija Marije Kraljice.

Nakon večernje krunice:

 

R. Rajska vrata su nam po tebi otvorena, Marijo, koja slavno uzlaziš s anđelima.

O. Sveta Bogorodica uznesena je u nebesko kraljevstvo nad korove anđeoske.

R. Svevišnji je posvetio Šator svoj.

O. Marija je uznesena u nebo; raduju se anđeli.

R. Djevica Marija uznesena je u nebeski dom.

O. Gdje Kralj kraljeva stoluje na svom zvjezdanom prijestolju.

 

Pomolimo se. Svemogući vjekovječni Bože! Ti si bezgrešnu Djevicu Mariju, Majku svoga Sina, tijelom i dušom uznio na nebesa. Podaj nam, molimo, da uvijek težimo za onim što je gore te budemo sudionici njezine slave. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Devetnica Kristu Kralju

 

DEVETNICA KRISTU KRALJU

Počinje devet dana prije posljednje nedjelje u liturgijskoj godini

 

Prije Devetog časa dio Litanija Imena Isusova.

Nakon večernje krunice:

 

R. Dana mi je sva vlast.

O. Na nebu i na zemlji.

Svi: Gospodin Bog* dat će mu prijestolje Davida, oca njegova,/ i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke/ i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, aleluja.

 

Pomolimo se: Molimo te, Gospodine, da mi koji slavimo našu podložnost pod zastavom Krista Kralja, uzmognemo s njime kraljevati uvijeke u njegovu nebeskom prebivalištu. Koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. O. Amen.

 

R. Gospodin će postaviti Kralja zauvijek.

O. Gospodin će blagosloviti narod svoj u miru.

R. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno.

O. Svi će mu kraljevi služiti.

R. Gospodin je Sudac naš; Gospodin je Zakonoša naš.

O. Gospodin je Kralj naš; on će nas spasiti.

 

Svi: Zahvaljujmo* Bogu Ocu/ koji nas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti./ On nas izbavi iz vlasti tame/ i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje. Amen.

 

Kod Blagoslova s Presvetim, na dan svetkovine slijedi Posveta Presvetom Srcu, Kralju naroda:

 

Isuse preslatki, otkupitelju ljudskog roda, - pogledaj na nas, pred oltarom tvojim ponizno prostrte! - Tvoji smo, tvoji hoćemo da budemo; - a da mognemo s tobom što čvršće biti sjedinjeni, - evo se danas svaka od nas - drage volje posvećuje Presvetome Srcu tvojemu. - Tebe, istina, mnogi nisu nikada upoznali, - tebe su, prezrevši zapovijedi tvoje, mnogi odbacili. - Smiluj se jednima i drugima, dobri Isuse, - i sve ih pritegni k Svetome Srcu svojemu. - Kralj budi, Gospodine, ne samo vjernima - koji se nisu nikada odmetnuli od tebe - nego i rasipnim sinovima koji su te ostavili: - učini da se ovi u kuću očinsku brzo povrate - da od bijede i gladi ne poginu. - Kralj budi onima - koje ili kriva mišljenja zavaravaju - ili nesloga rastavlja, - i pozovi ih natrag u luku istine - i jedinstvo vjere - da naskoro bude jedno stado i jedan pastir. - Daj, Gospodine, Crkvi svojoj, - sigurnu, potpunu slobodu, - udijeli svim narodima mir i red, - učini da s čitave zemlje jedan odjekuje glas: - Budi hvala božanskom srcu - koje nas je spasilo; njemu slava i čast u vijeke. Amen.

Devetnica pred svetkovinu sv. Oca Franje

 

DEVETNICA PRED SVETKOVINU SV. OCA FRANJE

25. rujna – 3. listopada

 

Prije Devetog časa dio Litanija sv. Ocu Franji.

Nakon večernje krunice:

 

 

Prvi dan, 25. 9. Sve: Svevišnji, svemogući, Gospodine dobri, tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki. Tebi to jedinom pripada, Svevišnji, dok čovjek nijedan dostojan nije ni da ti spomene ime.

 

Ponizni brate Franjo, čovječe malen u svojim očima, neznatni crviću pred Božjim veličanstvom i slugo svih stvorova; slavimo s tobom Gospodina našega koji je divan u samome sebi, čudesan u svojoj ljubavi prema čovjeku i čaroban u milini tvoje osobe. Ti, koji si svojom siromašnom haljom boje majke zemlje, bratskom ljubavlju i zaljubljenošću u Krista Isusa priveo Bogu čitavo jedno tisućljeće, nauči nas zanosu, udivljenju prema Kristu, da budemo proročki krik Božje apsolutnosti u svijetu idola i razvodnjene vjere. Amen.

 

R. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

O. Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

 

 

Drugi dan, 26. 9. Sve: Hvaljen budi, Gospodine moj, sa svim stvorenjima svojim, napose s bratom gospodinom Suncem. Od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije. Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno: slika je, Svevišnji, tvoga božanskoga sjaja.

 

Pjesniče brata Sunca, oče Franjo, koji si upijao njegov sjaj i toplinu i divio se ljepoti stvorova; učini naš život danas nesebičnim darivanjem i besplatnim služenjem; obasjaj naš duh svjetlom i toplinom i usmjeri nam duhovnost ka suncu našega spasenja, središtu naše egzistencije i ljepoti koja očarava, Isusu Kristu, našem uzvišenom gospodinu. Amen.

 

R. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

O. Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

 

 

Treći dan, 27. 9. Sve: Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našemu Mjesecu i sestrama Zvijezdama. Njih si sjajne i drage i lijepe po nebu prosuo svojem.

 

Brate Mjeseče, oče Franjo, noćni svjedoče Kristove molitve i patnje, koji si svoje noći pretvorio u ljubavni razgovor sa svojom božanskom Ljubavi, daj da naš život bude proročki, koji se po dubokom suobličenju s Kristom pretvara u zanos, u naviještaj milosrdnog lica Božjega, u svjedočki navještaj Božje nježnosti i snage Duha. Amen.

 

R. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

O. Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

 

 

Četvrti dan, 28. 9. Sve: Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našemu Vjetru, po Zraku, Oblaku, po jasnoj Vedrini, i po svakom vremenu tvojemu kojim uzdržavaš stvorove svoje.

 

Oče Franjo, brate Vjetre, nošen Duhom, raznosi i danas sjeme Božje riječi, hitro, žurno, sredstvima koja dopiru do uma i srca. Svojim dahom ohrabri nas da spremno napustimo pasivnost i strah; svojim vihorom probudi nas da ostavimo udobnost, logiku i razboritost i prepustimo se vjetru odvažnosti i evanđeoske kreativnosti. Zapuši i zazviždi kroz naše šupljine i otvore i ukaži nam na naše propuste i nedostatke. Projuri svojim vihorom kroz naše naume i poslove i ispremetni ih u nered koji vodi ka novom uređenju i preutemeljenju. Amen.

 

R. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

O. Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

 

 

Peti dan, 29. 9. Sve: Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri Vodi. Ona je korisna i ponizna i draga i čista.

 

Brate Franjo, bistra i dragocjena Vodo evanđeoske svježine u Crkvi, ti novo evanđeosko vino koje si na svijet donijelo radost i veselje i otvorilo doba proslave života, što nam ga je donio Krist; učini nas sposobnima da stvaramo nove mješine za novo vino, kako bismo znali pružiti nove odgovore novim izazovima, nove strukture koje su sposobne prenositi život – život u izobilju. Amen.

 

R. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

O. Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

 

 

Šesti dan, 30. 9. Sve: Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem Ognju koji nam tamnu rasvjetljuje noć. On je lijep i ugodan, silan i jak.

 

Brate Ognju, oče Franjo, zapali i danas svoju obitelj da bude baklja Kristova evanđelja koja prolazi svijetom nesebično dijeleći svoj uskrsni plamen. Daj da slijedimo Oblik života koji si nam ostavio, sposobni prihvatiti neljudskosti našega vremena, sposobni i željni poći na granice, ka gubavcima koje treba zagrliti i privesti Bogu ljubavi. Amen.

 

R. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

O. Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

 

 

Sedmi dan, 1. 10. Sve: Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri i majci nam Zemlji. Ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove, cvijeće šareno i bilje donosi.

 

Brate Franjo, ti koji si se poniznošću i malenošću vratio zemlji od koje je čovjek stvoren, i rodio se kao novi čovjek prijateljstva s Bogom i sa svemirom; pomozi nama danas koji gordi kročimo zemljom da iz svojih srdaca i ponašanja uklonimo svaki oblik nasilja, natjecanja, nepravde, zarade, koristoljublja i izrabljivanja, dajući svjedočanstvo molitve, pobožnosti, bratskog zajedništva, malenosti, pokore i poštovanja stvorenoga. Amen.

 

R. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

O. Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

 

 

Osmi dan, 2. 10. Sve: Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji praštaju iz ljubavi tvoje i podnose bijede života. Blaženi koji sve podnose s mirom jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.

 

Mirotvorče, brate Franjo, pomozi nam da budemo proroštvo bratstva, koje sve poziva i koje, usred svijeta razdiranog suparništvima i svakovrsnim nasiljem, pruža prostore susreta, prihvaćanja, besplatnosti, slavlja, vedrog i radosnog uzajamnog dijeljenja. Amen.

 

R. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

O. Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

 

 

Deveti dan, 3. 10. Sve: Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri našoj tjelesnoj Smrti kojoj nijedan smrtnik umaći neće. Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu. A blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj tvojoj, jer druga im smrt nauditi neće.

 

Brate Franjo, slavljeniče života i pobratime sestre tjelesne Smrti, koja nas čini istinski slobodnima da se prepustimo zagrljaju Oca nebeskoga; daj da životom prožetim radosnom vijesti naviještamo i prorokujemo pobjedu Života nad smrću, da braći i sestrama, zahvaćenima kulturom smrti i tame, budemo znak kako je vrijedno živjeti za Krista i umrijeti obilježeni znakovima ljubavi. Amen.

 

R. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

O. Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

Molitva za zadobivanje porcijunkulskog oprosta

 

MOLITVA ZA ZADOBIVANJE

PORCIJUNKULSKOG OPROSTA

2. kolovoza

 

Nakon Trećeg časa:

 

Sve: O blažena Djevo Marijo, ti izvore oproštenja, ti Majko milosti, usliši nas, svoje kćeri, koje danas izlijevamo svoje molitve pred tvojim licem.

 

R. Zdravo, Kraljice nebeska.

O. Zdravo, Gospo anđeoska.

 

Pomolimo se. Bože, koji si po presvetoj Majci svojoj, uzvišenoj nad zborove anđeoske, htio ljudima dijeliti sva dobra, udijeli nam po njoj, dok slavimo spomen posvete njezine crkve, da sada isprosimo oproštenje grijeha i obilje milosti, i napokon se pridružimo nebeskim duhovima i postignemo radost u nebeskom prebivalištu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Apostolsko vjerovanje. Oče naš. Tu es Petrus.

Devetnica pred svetkovinu Presv. Srca Isusova

 

DEVETNICA PRED SVETKOVINU

PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Počinje u srijedu prije Tijelova.

 

Prije Devetog časa dio Litanija Presv. Srcu Isusovu.

Nakon večernje krunice:

 

Prvi dan – srijeda prije Tijelova

 

„Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u srcu Očevu, on ga obznani“ (Iv 1, 18).

 

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, ti si u vremenu zakucalo otkucajima naših ljudskih srdaca, da budeš s nama u svemu jednako, osim u grijehu; da kušaš sve naše radosti i boli te da ponovno uspostaviš izgubljeno prijateljstvo s Bogom. Učini nas misticima tvoje božanske ljubavi i daj da svaki čovjek pronađe put do tvojega Srca. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Drugi dan – četvrtak, Tijelovo

 

„Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje“ (Lk 4, 18-19).

 

Srce Isusovo, Srce milosrdnog Samaritanca, koji je došao na zemlju da izbavi izranjena čovjeka i izliječi mu rane; ti si uspostavilo novo vrijeme, vrijeme svojega Srca, u kojemu siromasi, tužni, potlačeni, zaboravljeni, progonjeni i ucviljeni nalaze izvor mira i utjehe. Dođi u snazi svoje ljubavi u ovaj naš svijet, u kojemu mnogi leže na putu duhovne i tjelesne bijede, i povij im rane. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Treći dan – Petak nakon Tijelova

 

„Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! … Pogostimo se i proveselimo, jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!“ (Lk 15, 22.23).

 

Srce Isusovo, radosti Očeva i radosti naša, ti si nam objavilo nezamislivu, nadspoznatljivu i čudesnu ljubav Očevu prema čovjeku, kada si milosrdno praštalo grešnicima, s njima jelo i pilo, primalo njihovo gostoprimstvo. Plamenom svoje očišćujuće ljubavi pročisti naša shvaćanja i odnose da nikoga ne osuđujemo i ne otpišemo. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Četvrti dan – subota nakon Tijelova

 

„Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca“ (Mt 11, 29)

 

Srce Isusovo, blagi Učitelju, privuci nas svojim krepostima da ih nasljedujemo i tako pridonesemo širenju tvoga kraljevstva ljubavi. Učini blagim i poniznim naše srce, srca naših poglavara, srca svih građana, srca svih kršćana, naročito srca svojih svećenika i tebi posvećenih osoba. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Peti dan – nedjelja nakon Tijelova

 

„Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke“ (Lk 22, 15).

 

Srce Isusovo, bezdane domišljate i svemoguće ljubavi, ti si ustanovilo sakrament svoje ljubavi, presvetu Euharistiju, u kojoj si stalno s nama i među nama, za nas ovdje i sada, sve do konca vremena. Ti u svetoj Žrtvi trajno pružaš Ocu zadovoljštinu za naše grijehe i činiš nas dionicima svoga prijateljstva, svoje prisutnosti i svoga božanskoga života. Daj da postanemo svjesne da nas nisi ljubio za šalu, kako si rekao bl. Anđeli Folinjskoj, nego da tvoja ljubav uistinu žeđa za našom – i traži odgovor. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Šesti dan – Ponedjeljak nakon Tijelova

 

„Oče, oprosti im, ne znaju što čine!“ (Lk 23, 34)

 

Srce Isusovo, more prevelike boli zbog ljudskoga neznanja, zloće i okorjelosti. Neka su blagoslovljene i Ocu prikazane sve patnje tvojega Srca u vrijeme zemaljskoga progonstva, muke i smrti. Daj nam upoznati vrijednost i veličinu tvojih patnja, u vrijeme tvoje muke na križu, i da ti odgovorimo osjećajem zadovoljštine, žarke mistične ljubavi i pobožnosti, jer ovdje svaka misao zadrhti i zaustavlja se. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Sedmi dan – Utorak nakon Tijelova

 

„Jedan od vojnika kopljem mu probode bok i odmah poteče krv i voda“ (Iv 19, 34).

 

O Srce Isusovo, probodeno najprije kopljem božanske ljubavi, a zatim kopljem ljudske zloće“ (sv. Bonaventura), stojim pred tobom bez riječi, u dubokoj potresenosti. Ovdje treba dati mjesta ljubavi, izljevu osjećaja i suza. Slušam riječi koje si uputio svetoj Margareti Alacoque: „Gle ovo srce koje je toliko ljubilo ljude da se potpuno iscrpilo i istrošilo“. Ostajem u promatranju ovoga prizora i molim te da me prožme ljubav i bol, da sa svetim Franjom plačem što „Ljubav nije ljubljena“. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Osmi dan – Srijeda nakon Tijelova

 

„Ostanite u mojoj ljubavi“ (Iv 15, 9)

 

Srce Isusovo, ovom svojom uzbudljivom molbom pozivaš me da ti odgovorim činom posvete, svojevoljnom i zahvalnom obnovom krsne posvete. Združujem s njome potpuno predanje same sebe tebi, svega što jesam i što imam, nasljedujući tako tvoju posvetu Ocu: „Sve moje tvoje je, i tvoje je moje“ (Iv 17, 10). Daj da ostanem u tvojoj ljubavi. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Deveti dan – Četvrtak nakon Tijelova

 

„Vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama“ (Lk 22, 28). „Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!“ (Mt 26, 38)

 

Srce Isusovo, ovim svojim pozivom pozivaš me da ti odgovorim zadovoljštinom, da se pridružim tebi koje si jedino dalo zadovoljštinu Ocu. Uputi me na život svetosti i pravednosti; budi mi nadahnuće u svim mojim činima. Povećaj u meni ljubav prema tebi, kako bi moja duša postala osjetljivom na tvoje patnje te se u ljubavi sjedinila s tobom u djelu spasenja ljudi. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

ČIN POSVETE PRESV. SRCU ISUSOVU

Na svetkovinu Presv. Srca i Krista Kralja

 

Nakon večernje krunice:

 

Isuse preslatki, otkupitelju ljudskog roda, - pogledaj na nas, pred oltarom tvojim ponizno prostrte! - Tvoji smo, tvoji hoćemo da budemo; - a da mognemo s tobom što čvršće biti sjedinjeni, - evo se danas svaka od nas - drage volje posvećuje Presvetome Srcu tvojemu. - Tebe, istina, mnogi nisu nikada upoznali, - tebe su, prezrevši zapovijedi tvoje, mnogi odbacili. - Smiluj se jednima i drugima, dobri Isuse, - i sve ih pritegni k Svetome Srcu svojemu. - Kralj budi, Gospodine, ne samo vjernima - koji se nisu nikada odmetnuli od tebe - nego i rasipnim sinovima koji su te ostavili: - učini da se ovi u kuću očinsku brzo povrate - da od bijede i gladi ne poginu. - Kralj budi onima - koje ili kriva mišljenja zavaravaju - ili nesloga rastavlja, - i pozovi ih natrag u luku istine - i jedinstvo vjere - da naskoro bude jedno stado i jedan pastir. - Daj, Gospodine, Crkvi svojoj, - sigurnu, potpunu slobodu, - udijeli svim narodima mir i red, - učini da s čitave zemlje jedan odjekuje glas: - Budi hvala božanskom srcu - koje nas je spasilo; njemu slava i čast u vijeke. Amen.

 

ČIN POSVETE PRESV. SRCU ISUSOVU

SVAKOG PRVOG PETKA

 

O Božansko Srce, neizmjerno dostojno svake ljubavi i klanjanja, ranjeno Srce Isusovo, posvećujem predajem svu sebe tebi. U tebe stavljam samu sebe i cijelu svoju zajednicu i čitavu Serafsku obitelj sv. Oca Franje. Molim te, očisti je svojom krvlju, zapali je svojom ljubavlju, obilježi je znakom svojega križa tako da uvijek u svemu i posvuda bude dostojna svojega svetoga poziva, dostojna svojega Oca koji je nosio svete rane, dostojna svoje Serafske Majke sv. Klare i Serafskoga naučitelja sv. Bonaventure, dostojna samog tvog ranjenog Srca kojemu je posvećujem, raspeti moj Isuse. Sve to molim te po zaslugama probodenog Srca tvoje i naše Majke, presvete Djevice Marije, i po zagovoru svih svetaca koji su na zemlji častili tvoje preljubljeno Srce. Amen.

Devetnica Duhu Svetom (Oremus)

 

DEVETNICA DUHU SVETOM

Započinje u petak nakon Uzašašća

 

Nakon Trećeg časa pjeva se Posljednica, zatim slijedi:

 

Prvi dan - Petak nakon Uzašašća: Dar mudrosti

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Majka opatica: Pomolimo se. Obasjaj, Gospodine, naše osjećaje svjetlom svojega Duha, da bismo trajno bili vjerni tebi koji si nas stvorio svojom mudrošću te nas vodiš svojom providnošću. Po Kristu Gospodinu našem./ Svi: Amen.

 

I. Sestra: Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.

 

II. Sestra: Bože, ti u ludosti Križa očituješ koliko je Kristova misao udaljena od razmišljanja ovoga svijeta. Ulij u nas evanđeosku mudrost, da bismo oživljeni nadom Duha postali svjetlo i sol zemlje. Po Kristu Gospodinu našem./ Svi: Amen.

 

 

Drugi dan – Subota nakon Uzašašća: Dar razuma

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Majka opatica: Pomolimo se. Gospodine, nadahnjuj u svojoj očinskoj dobroti misli i nakane svojega naroda koji ti se moli, da vidi ono što ima činiti i smogne snage to ispuniti. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

I. Sestra: Reče Isus: „To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.“ Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: „Ovako je pisano: 'Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje na otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.' Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor.“

 

II. Sestra: Bože, naš Oče, ti si se objavio u Kristu. Ulij u nas dar razuma, da, prodirući u dubine tvoje riječi, iskusimo njezinu slatkoću i snagu. Po Kristu Gospodinu našem. / Sve: Amen.

 

 

Treći dan – Nedjelja nakon Uzašašća: Dar savjeta

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Majka opatica: Pomolimo se. Bože, ti si nam poslao svojega Sina, riječ istine. Osnaži nas svojim Duhom savjeta, da budemo spremni odgovoriti svima koji zatraže razlog nade koja je u nama. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

I. Sestra: Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.

 

II. Sestra: Svemogući milosrdni Oče, učini nas poslušnima glasu Svetoga Duha i udijeli nam milost njegova savjeta u izgubljenosti, svjetlo njegova vodstva u trpljenju, radost njegove podrške u tuzi i njegovu prijateljsku prisutnost u samoći. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

 

Četvrti dan – Ponedjeljak prije Duhova: Dar jakosti

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Majka opatica: Pomolimo se. Oče, ti si na križu svojega Sina objavio nepobjedivu snagu svoje ljubavi. Jakošću osnaži naša srca, da se, potaknuti i oživljeni Duhom Svetim, hrabro borimo protiv nasrtaja zla. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

I. Sestra: Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato i dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!

 

II. Sestra: Bože, jakosti onih koji se u te ufaju, dobrostivo poslušaj naše molitve i budući da u svojoj slabosti ništa ne možemo bez tvoje pomoći, priteci nam svojom milosti, da ti, vjerni tvojim zapovijedima, omilimo u nakanama i djelima. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

 

Peti dan – Utorak prije Duhova: Dar znanja

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Majka opatica: Pomolimo se. Bože, ti si nas svojim Duhom posinjenja učinio sinovima i kćerima svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svijetlimo istinom. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

I. Sestra: Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Branitelj – Duh, kojega će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

 

II. Sestra: Milosrdni Oče, neka nas tvoja pomoć uvije prati da budemo pozorni na glas Duha, da uzmognemo spoznati što je sukladno s tvojom voljom te to slijedimo riječima i djelima. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

 

Šesti dan – Srijeda prije Duhova: Dar pobožnosti

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Majka opatica: Pomolimo se. Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati da, podržani očinskom pomoći, budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

I. Sestra: Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

 

II. Sestra: Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svojem da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskoga života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

 

Sedmi dan – Četvrtak prije Duhova: Dar straha Božjega

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Majka opatica: Pomolimo se. Bože, izvorište svakoga dobra, bolji si nego zaslužujemo. Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši, a daruj nam i ono što ne umijemo moliti. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

I. Sestra: Uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: „Ne plači!“ Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: „Mladiću, kažem ti, ustani!“ I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: „Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!“

 

II. Sestra: Bože, stvoritelju neba i zemlje, ti si svojom riječju svemu darovao život. Izlij na Crkvu snagu svojega Duha, kako bi svakom čovjeku objavio čudesa novoga stvorenja, započetoga uskrsnućem tvojega Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova./ Sve: Amen.

 

 

Osmi dan – Petak prije Duhova: Za jedinstvo Crkve

 

Nakon Posljednice:

 

Majka opatica: Antifona: Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi, ti koji si narode različitih jezika sabrao u jedinstvo vjere, aleluja.

 

Molitva

 

Duše svetosti, božanski dahu koji pokreće svemir, dođi i obnovi lice zemlje. Pobudi u kršćanima želju za punim jedinstvom, da budu u svijetu djelotvorni znak i oruđe najprisnijega sjedinjenja s Bogom i jedinstva čitavoga ljudskoga roda.

Slava Ocu…

Duše zajedništva, dušo i potporo Crkve, daj da bogatstvo milosnih darova i službi pridonese jedinstvu Tijela Kristova; daj da se svi vjernici – i laici i zavjetovani i zaređeni – natječu u revnosti oko izgradnje jedinstvenoga Kraljevstva Božjega.

Slava Ocu…

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 

 

Deveti dan – Subota prije Duhova: Obnova sakramenta Potvrde

 

Nakon Posljednice:

 

Majka opatica: Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem./ Sve: Amen.

 

Majka opatica: U svetoj vazmenoj noći obnovili smo krsna obećanja. Sada zazovimo obnovljeno duhovno pomazanje Duha Branitelja i Tješitelja, kako bi u nama rasla zauzetost za zajedništvo i naše poslanje.

 

1. Nestvoreni Duše, praizvorna snago svemira, posvećujuća snago Crkve, oživi u nama darove krštenja i potvrde. Molimo te:

Sve: Dođi, Duše Sveti.

2. Duše života, dahu ljubavi, snago provrela s Križa, ojačaj u srcima svojih vjernika zauzetost da živimo kao rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod Bogu stečen. Molimo te:

Sve: Dođi, Duše Sveti.

3. Očev Duše i Duše Sina, sašao nad Djevicu, darovan apostolima, pokreći i učini plodnom Crkvu potporom sedmerostrukog dara. Molimo te:

Sve: Dođi, Duše Sveti.

 

Poziv na ispovijest vjere:

 

Majka opatica: U istom Duhu kojega smo zazvale, ispovjedimo katoličku vjeru.

 

Slijedi Apostolsko vjerovanje: Vjerujem u Boga*...

 

Majka opatica: Utvrdi ovo, Bože, što si izveo u nama od svetoga hrama svojega koji je u Jeruzalemu, aleluja.

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

Prije Devetog časa dio Litanija Duhu Svetom.

Devetnica pred svetkovinu Gospe Fatimske

 

DEVETNICA PRED SVETKOVINU

GOSPE FATIMSKE/BEZGR. SRCA MARIJINA

4. – 12. svibnja

 

Prije Devetog časa: recitira se skupina zaziva iz Litanija Bezgr. Srcu Marijinu.

 

Nakon krunice:

 

Moj Bože!* Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim Te da oprostiš onima koji ne vjeruju u Te, ne klanjaju Ti se, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, prisutna u svim svetohraništima svijeta u naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti kojima te vrijeđaju. Po neizmjernim zaslugama Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina, molim te za obraćenje jadnih grešnika. Amen.

 

Antifona: Moje srce kliče u Gospodinu, u Bogu svojem podižem glavu svoju jer sam se obradovala u spasenju tvojemu.

 

R. Učini me dostojnim da te hvalim, Djevice presveta.

O. Daj mi jakost protiv neprijatelja svojih.

 

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si u Srcu Blažene Djevice Marije pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetomu, udijeli milostivo da mi koji pobožno slavimo blagdan njezina prečistoga Srca uzmognemo živjeti po Srcu tvome. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio