Hodogram

  • Ispis

 CONGREGATIO

PRO INSTITUTIS VITAE CONSACRATAE

ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Posvećeni život

EVANĐELJE PROROŠTVO NADA

u današnjoj Crkvi

Godina posvećenog života

30. studenoga 2014. - 2. veljače 2016.

OTVARANJE

Molitveno bdijenje, 29. studenoga 2014.

Prva nedjelja Došašća, 30. studenoga 2014.

ZATVARANJE

Molitveno bdijenje, 1. veljače 2016.

Svjetski dan posvećenog života, 2. veljače 2016.

2014. - 2016.

A. VREMENA RAZMIŠLJANJA I DIJELJENJA na svjetskoj razini

1. Ekumenski susret redovnika i redovnica

RIM, 22.-24. siječnja 2014.

24. siječnja, molitveno bdijenje

2. Seminar za odgojitelje i odgojiteljice u posvećenom životu

Rim, 8. - 11. travnja 2015.

11. travnja, Molitveno bdijenje

3. Radionica za mlade redovnike i redovnice

Rim, 23. - 26. rujna 2015.

4. Sabor posvećenog života u jedinstvu

Posvećeni život u Crkvi -  Nasljedovanje evanđelja prema budućnosti

Rim, 24. siječnja – 2. veljače 2016.

B. Događaji posvećeni različitim skupinama

1. Za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života

Evanđeosko nasljedovanje trajni oblik života u Crkvi, prema budućnosti. Procesi koji su u tijeku.

Rim, 27. - 30. siječnja 2016.

2. Međunarodni simpozij

Za monaški život - Rim, 28. - 31. siječnja 2016.

Za svjetovne ustanove - Rim, 29. - 31. siječnja 2016.

Za Ordo virginum - Rim, 29. - 31. siječnja 2016.

C. Događaji koji će se zajednički slaviti

30. siječnja 2016. - Molitveno bdijenje u Sv. Petru: Proroštvo. Svetost. Mučeništvo - u svijetu
veljače 2016. - Audijencija kod Svetog Oca
veljače 2016. - Euharistijsko slavlje: Zatvaranje godine posvećenog života

HODOGRAM

Sedam događaja koji će se održati

na biskupijskoj / regionalnoj / nacionalnoj / kontinentalnoj razini

I.

ISTRAŽIVAČKE RADIONICE

U organizaciji papinskih sveučilištâ koja vode redovnički redovi o tematikama i quaestionis vezanim uz posvećeni život 50 godina od Drugog vatikanskog koncila.

II.

MEMORIA SANCTORUM posvećenog života

Stationes u mjestima od posebnog značenja za apostolat u svijetu.

III.

MEMORIA MARTYRUM 20. i 21. stoljeća

Stationes u mjestima posebnog svjedočenja u svijetu.

IV.

»CRKVA KOJA IZLAZI«

Putovi svjedočenja evanđelja koje utvrđuju i zajednički provode apostolske ustanove, družbe apostolskog života, monaške ustanove, svjetovne ustanove, ordo virginum, nove ustanove.

V.

SVJETSKI MOLITVENI LANAC MEĐU SAMOSTANIMA

Stationes u samostanima od posebnog značenja za monaštvo u svijetu.

VI.

VIA PULCHRITUDINIS

»Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam« (Ps 27, 4).

Umjetnički jezici u posvećenom životu za kontemplaciju i naviještanje istine i ljepote vjere.

VII.

STUDIM CIVCSVA-e (Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života)

On-line monaški odsjek za monahinje.